СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои съвременни рецепции на раннохристиянската литература в България и техните етически значения


Автори:
Христо Христов ИИОЗ–БАН, България

Страници: 66-73
DOI: https://doi.org/10.54664/TUMW6409

Резюме:


В тази статия имам предвид под понятието за раннохристиянска литература този корпус текстове от Късната античност и Ранното средновековие, който засяга диспутите около темата за Божията благодат и ролята на свободната човешка воля в рамките на правенето на избор в един строг етически смисъл. Поради тази причина, първо, тук правя анализ на проблемите, които са възникнали около учението на Пелагий. Второ, в тази статия имам предвид под съвременни рецепции на тази раннохристиянска литература в България тези рецепции в богословски, литературен и етически смисъл, които срещаме в някои нови изследвания върху християнската латинска литература на обещаващия млад изследовател Росен Миланов. Трето, настоящото изследване има за цел да отговори на въпроса за етическите конотации на същите тези рецепции в днешните морални спорове в България, която често е сцена за консерватив- ните гледища от естество с източноправославен оттенък, които се отнасят до съвременните етически въпроси, като тези за ратифицирането на Истанбулската конвенция миналата година например. По този начин може би е възможно да се получи по-ясен поглед за това как такива далечни исторически събития като пелагианските спорове за стойността на свободния морален избор все още биха могли да имат своето въздействие върху видоизменението на социокултурните пластове на модерното българско общество с неговото източноправославно наследство


Ключови думи:

източноправославно наследство, пелагиански диспути, съвременни рецепции на раннохристиянската литература в България, съвременни етически проблеми в България.

Изтегляне


601 изтегляния от 28.6.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (478) / Bulgaria  (15) / China  (3) / France  (7) / Germany  (16) / India  (2) / Poland  (4) / Russian Federation  (6) / Sweden  (8) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (1) / United States  (59)