СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дискусионни аспекти на теорията за ориентализма на Едуард Саид


Автори:
Павел Петков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 241-248
DOI: https://doi.org/10.54664/LSAH3238

Резюме:


През последните десетилетия една от доминиращите теории в имагологичните изследвания на репрезентациите на Изтока е тази на Едуард Саид. Макар неговият критически модел да е отдавна приет, той не бива да се прилага безкритично – както заради огромното многообразие на текстовете, в които става дума за Ориента, така и поради наличието на спорни елементи в теоретичната постановка. Статията разглежда някои от тези елементи, като се спира на отсъствието на определени ориенталистични изследователски традиции в модела на Саид и на неговата теза, че всичко, което хората могат да опознаят, е всъщност конструирано в собственото им съзнание.


Ключови думи:

Саид, имагология, ориентализъм, репрезентации, Изток

Изтегляне


564 изтегляния от 24.12.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (494) / Bulgaria  (13) / China  (1) / France  (2) / Germany  (3) / Romania  (1) / Russian Federation  (4) / Spain  (1) / Sweden  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (1) / United States  (36)