СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2019 / Том 28 / Брой 2

Статии

Д-р Кръстев като автор на книги
Пламен Антов
DOI: https://doi.org/10.54664/HPAU5972
(изтегляния 619 от 24.12.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 524 от 24.12.2019 г.)

Contributors to the Issue

(изтегляния 528 от 24.12.2019 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 483 от 6.1.2020 г.)