СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2019 / Том 28 / Брой 2

Статии

Гръцките книги в библиотеката на Емануил Васкидович
Дора Савова
(изтегляния 47 от 24.12.2019 г.)

Д-р Кръстев като автор на книги
Пламен Антов
(изтегляния 41 от 24.12.2019 г.)

Гьотевият „Фауст“ – огледало на модерността?
Йохен Голц
(изтегляния 35 от 24.12.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 32 от 24.12.2019 г.)

Contributors to the Issue
(изтегляния 26 от 24.12.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 31 от 6.1.2020 г.)