СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Старобългарският превод на Псевдозлатоустовото „Слово за Усекновение на Йоан Кръстител“ (BHG 859)


Автори:
Христина Давидкова Института за балканистика с Център по тракология при БАН, България

Страници: 249-258
DOI: https://doi.org/10.54664/GKFN2371

Резюме:


Статията предлага анализ на три преписа на Псевдозлатоустовото „Слово за Усекновение на Йоан Кръстител“. Изследваните текстологически, лексикални и някои граматически характеристики на славянските преписи в сравнение с гръцкия текст подкрепят мнението, че словото е билo преведено в старобългарската епоха в Източна България през X век. Наблюденията върху преводаческите похвати свидетелстват за доброто качество на превода и че констатираният на места свободен избор на корелати често прави текста по-разбираем за славянската аудитория.


Ключови думи:

превод, Преславска книжовна школа, агиография, старобългарски текстове в по-късни преписи

Изтегляне


613 изтегляния от 24.12.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (516) / Bulgaria  (22) / China  (1) / Czech Republic  (1) / France  (3) / Germany  (10) / Romania  (1) / Russian Federation  (7) / Sweden  (2) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (1) / United States  (44)