СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проекции на еретизма в „Легенда за Сибин“ на Емилиян Станев


Автори:
Венелин Грудков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 200-209
DOI: https://doi.org/10.54664/LZXF3517

Резюме:


Статията има за цел да установи значението на редица еретически и ортодоксални текстове за реализацията на романа на Емилиян Станев „Легенда за Сибин, преславския княз“. От направените наблюдения се налага изводът, че привлечените изворови факти не се използват дословно, а са подчинени на авторовия замисъл, свързан с търсенето на отговор на въпроса „Що за народ сме?“


Ключови думи:

еретизъм, богомилство, модерна проза

Изтегляне


625 изтегляния от 24.12.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (453) / Bulgaria  (110) / China  (1) / France  (4) / Germany  (3) / Greece  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (7) / Sweden  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (1) / United States  (36)