СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съвременна българска бесарабска проза или как литературата разказва историята


Автори:
Елена Налбантова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 210-219
DOI: https://doi.org/10.54664/GJWM9965

Резюме:


Обект на наблюдение са белетристични творби на български език от края на 60-те години на ХХ в. до днес, създадени от бесарабски българи на теми из живота на българските преселници. Българската бесарабска литература от този период се определя като съвременна. Статията реконструира историческия контекст, разбиран в два плана: като събития, станали обект на повествование, но и като условие, диктуващо както избора на теми и тяхната интерпретация, така и литературния канон, моделиращ творбите. Изводите показват, че представянето на историческия факт в прозата на П. Труфкин, П. Бурлак-Вълканов, Ив. Вълков, Ил. Вълков, И. Ненов, А. Малешкова и Н. Куртев е подчинено на извънлитературни фактори:идеологически доктрини, геополитически интереси на съседни държави, цивилизационен песимизъм.


Ключови думи:

колективна памет, Бесарабия, исторически предания и фикционалициране, П. Труфкин, П. Бурлак-Вълканов, Ив. Вълков, Ил. Вълков, И. Ненов, А. Малешкова и Н. Куртев

Изтегляне


552 изтегляния от 24.12.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (454) / Asia/Pacific Region  (1) / Bulgaria  (24) / China  (4) / Europe  (1) / France  (3) / Germany  (4) / Moldova, Republic of  (2) / Romania  (3) / Russian Federation  (8) / Sweden  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (1) / United States  (39)