СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Гьотевият „Фауст“ – огледало на модерността?


Автори:
Йохен Голц Лайпцигскя университет, Германия

Страници: 229-240
DOI: https://doi.org/10.54664/AEVH8336

Резюме:


Как възприемаме Гьоте днес? Едно разпространено в Германия мнение е, че творчеството му е рожба на отдавна отминала епоха и поради това не съдържа послания към нашата съвременност. На тази теза статията противопоставя някои наблюдения най-вече върху 5. акт от 2. част на „Фауст“. Органичната връзка между „думи и дела“ в творчеството на Гьоте определя не само драматичните и наративни структури на това световно известно произведение, а и чрез своя апелативен характер силно и устойчиво се налага, далеч след като авторът му е стигнал края на своя дълъг земен път. И с чувство, и с етика то продължава да мотивира поколения европейци.


Ключови думи:

Гьоте, „Фауст“, наратив, модерност, принципът „надежда“

Изтегляне


569 изтегляния от 24.12.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (495) / Austria  (1) / Bulgaria  (14) / China  (1) / France  (3) / Germany  (4) / Romania  (1) / Russian Federation  (3) / Spain  (2) / Sweden  (2) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (1) / United States  (37)