СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Връзката на индивида с групата в българското лингвокултурно съзнание


Автори:
Илияна Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 15-20
DOI: https://doi.org/10.54664/ZZYS4817

Резюме:


This study looks at a small fragment of the Bulgarian linguistic picture of the world related to individualism/collectivism in culture. The linguocultural analysis of various sayings and words in the Bulgarian language proves a close relationship between the individual and the group in the Bulgarian linguistic picture of the world. The linguocultural analysis represents and reinforces linguistic evidence which confirms the hypothesis of a rather collectivistic type of culture in Bulgarian society.


Ключови думи:

collectivism; individualism; Bulgarian linguistic picture of the world

Изтегляне


538 изтегляния от 23.6.2020 г.
Изтегляния по държави
NA (518) / Belgium  (1) / Bulgaria  (5) / China  (1) / Finland  (1) / Russian Federation  (3) / Ukraine  (3) / United States  (6)