СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2020 / Том 29 / Брой 1

Статии

Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон
Мария Илиева
(изтегляния 12 от 23.6.2020 г.)

Руски лични имена, образувани от римски преномен
Гергана Петкова, Ваня Иванова
(изтегляния 14 от 23.6.2020 г.)

Varia: Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част)
Антон Гецов
(изтегляния 30 от 23.6.2020 г.)

Хроника: IV международна конференция на неоелинистите
Димитриос Румпос
(изтегляния 13 от 23.6.2020 г.)

За авторите
(изтегляния 18 от 23.6.2020 г.)

Contributors to the Issue
(изтегляния 8 от 23.6.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 7 от 23.6.2020 г.)