СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2020 / Том 29 / Брой 1

Статии

Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон
Мария Илиева
(изтегляния 114 от 23.6.2020 г.)

Руски лични имена, образувани от римски преномен
Гергана Петкова, Ваня Иванова
(изтегляния 92 от 23.6.2020 г.)

Varia: Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част)
Антон Гецов
(изтегляния 195 от 23.6.2020 г.)

Хроника: IV международна конференция на неоелинистите
Димитриос Румпос
(изтегляния 96 от 23.6.2020 г.)

За авторите
(изтегляния 148 от 23.6.2020 г.)

Contributors to the Issue
(изтегляния 95 от 23.6.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 80 от 23.6.2020 г.)