СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2020 / Том 29 / Брой 1

Статии

Руски лични имена, образувани от римски преномен
Гергана Петкова Ваня Иванова
DOI: https://doi.org/10.54664/BCPM1673
(изтегляния 460 от 23.6.2020 г.)

За авторите

(изтегляния 551 от 23.6.2020 г.)

Contributors to the Issue

(изтегляния 437 от 23.6.2020 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 426 от 23.6.2020 г.)