СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2020 / Том 29 / Брой 1

Статии

Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон
Мария Илиева
(изтегляния 157 от 23.6.2020 г.)

Руски лични имена, образувани от римски преномен
Гергана Петкова, Ваня Иванова
(изтегляния 111 от 23.6.2020 г.)

Varia: Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част)
Антон Гецов
(изтегляния 279 от 23.6.2020 г.)

Хроника: IV международна конференция на неоелинистите
Димитриос Румпос
(изтегляния 124 от 23.6.2020 г.)

За авторите
(изтегляния 178 от 23.6.2020 г.)

Contributors to the Issue
(изтегляния 120 от 23.6.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 95 от 23.6.2020 г.)