СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Art creates peace in times of war. Alexander Bozhinov’s Murals at Svishtov Academy of Economics


Автори:
Венцислав Везиров Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов, България

Страници: 234-240
DOI: https://doi.org/10.54664/ATVJ4674

Резюме:


В статията се представят, анализират и систематизират същността и проблемите, свързани със стенописите на Александър Божинов в Стопанска академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов. За изясняване на творческия процес и естетиката на тези творби са разгледани отношенията между Александър Божинов и вуйчо му – дарителят Димитър Ценов. Осмислени са историческият контекст и художествените възгледи на творците чрез съпоставка между Николай Павлов и Александър Божинов, съотнесени са стенописите към постигнатото до този момент (1941 г.), в българското изобразително изкуство. Развита е идеята, че създаденото творение във военно време спасява духа на хората след войната.


Ключови думи:

Александър Божинов, стенописи, Димитър Ценов, война

Изтегляне


672 изтегляния от 28.12.2020 г.