СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2020 / Том 29 / Брой 2

Статии

За някои славянски заемки във Вилнюския речник
Анна Домбровска-Каминска
(изтегляния 8 от 28.12.2020 г.)

Дидактически измерения на междукултурната литература
Мина Хубенова
(изтегляния 16 от 28.12.2020 г.)

Varia: Когнитивни аспекти на изреченската дефиниция
Мариана Георгиева
(изтегляния 12 от 28.12.2020 г.)

Varia: Атрибуция, предикация, апозиция – Втора част
Антон Гецов
(изтегляния 43 от 28.12.2020 г.)

Varia: Art creates peace in times of war. Alexander Bozhinov’s Murals at Svishtov Academy of Economics
Венцислав Везиров
(изтегляния 80 от 28.12.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 16 от 28.12.2020 г.)

Contributors to the Issue
(изтегляния 25 от 28.12.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 7 от 28.12.2020 г.)