СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2020 / Том 29 / Брой 2

Статии

За някои славянски заемки във Вилнюския речник
Анна Домбровска-Каминска
DOI: https://doi.org/10.54664/QQUA3040
(изтегляния 608 от 28.12.2020 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 518 от 28.12.2020 г.)

Contributors to the Issue

(изтегляния 481 от 28.12.2020 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 509 от 28.12.2020 г.)