СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои наблюдения върху усвояването на евиденциалността в българския език като втори от носители на английския език


Автори:
Александрина Райкова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, България

Страници: 145-157
DOI: https://doi.org/10.54664/VLNZ9374

Резюме:


Усвояването на евиденциалността в граматиката на българския като втори език се изследва чрез анализ на автентична устна реч от носители на английския. Наблюдава се нестабилност на категорията на високите нива на владеене на езика, което сочи, че усвояването ѝ не се постига докрай, като има и случаи на вероятно пълно овладяване, но настоящият анализ не може да потвърди това. Изказват се предположения относно ролята на езиковия модел на света.


Ключови думи:

евиденциалност; психолингвистика; българският като втори език; усвояване на българския език като втори от носители на английския език

Изтегляне


499 изтегляния от 28.12.2020 г.