СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои славянски заемки във Вилнюския речник


Автори:
Анна Домбровска-Каминска Университет „Кардинал Стефан Вишински“, Варшава, Полша

Страници: 180-191
DOI: https://doi.org/10.54664/QQUA3040

Резюме:


Статията очертава проблемите, свързани с описването на включените във Вилнюския речник заемки от близкородствени езици. В крайграничните територии се наблюдават лексикални различия, характерни за полския, белоруския, украинския и руския език, произхождащи от праславянската езикова общност. Статията прави опит да интерпретира и прецизира семантиката на отделните лексеми, функциониращи в източните покрайнини през XIX век.


Ключови думи:

източни покрайнини; семантика; заемки

Изтегляне


546 изтегляния от 28.12.2020 г.