СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интерференцията в контекста на книжовните езици (На базата на историята на българския книжовен език до края на XIV век)


Автори:
Милена Обретенова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 192-201
DOI: https://doi.org/10.54664/MJFN4432

Резюме:


В статията се разглеждат взаимодействието и редуването на различните прояви на интерференцията в зависимост от типа езикова политика на държавата, ролята им в процеса на формиране и развитие на книжовните езици. Авторът достига до извода, че това е задължителна стъпка за обективното изследване на историите на националните книжовни езици и потенциален принос към теорията на книжовните езици.


Ключови думи:

старобългарски книжовен език; руски книжовен език; интерференция; интерка- лация; трансференция; транскалация

Изтегляне


528 изтегляния от 28.12.2020 г.