СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2021 / Том 30 / Брой 1

Статии

Вислава Шимборска и ut pictura poesis
Вероника Шведек
(изтегляния 46 от 29.6.2021 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 42 от 29.6.2021 г.)

Contributors to the issue
(изтегляния 28 от 29.6.2021 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 33 от 29.6.2021 г.)