СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2021 / Том 30 / Брой 1

Статии

Вислава Шимборска и ut pictura poesis
Вероника Шведек
DOI: https://doi.org/10.54664/EHKI9607
(изтегляния 337 от 29.6.2021 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 362 от 29.6.2021 г.)

Contributors to the issue

(изтегляния 271 от 29.6.2021 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 265 от 29.6.2021 г.)