СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Синхронни и диахронни ракурси в поведението пред камера (Наблюдения върху българската телевизионна практика)


Автори:
Марина Маринова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България, Частна профилирана гимназия „АК-АРКУС“ ЕООД, гр. Велико Търново, България

Страници: 76-88

Резюме:

В статията се разглеждат ретроспективно и в съвременен план примери от поведението пред камера в телевизионните новинарски емисии. Посочени са новаторските тенденции в телевизионната поведенческа фраза. Направена е съпоставка с чуждестранни телевизионни практики, чиито модели на работа се реализират и в българското медийно съдържание. Основният принос на изложението се състои в дефинирането на актуален модел на поведение пред камера. Неговите характеристики се извеждат от наблюдението върху тенденциите в развитието на телевизионната журналистика, като се очертава типологически паралел между българската, европейската и американската практика.


Ключови думи:

персонификация, водещ, новини

Изтегляне


51 изтегляния от 29.6.2021 г.