СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Как да удостоверим, че владеем испански език за професионални цели? Описание и анализ на LanguageCert USAL esPro – адаптативен изпит за езиков сертификат от ново поколение


Автори:
Радомира Видева Университет на Саламанка, Испания

Страници: 89-97

Резюме:

Настоящата статия представя LanguageCert USAL esPro, най-новия сертификатен изпит за удостоверяване нивото на владеене на испански език за професионални цели, който е предназначен за лица, за които испанският не е роден език. След като разглежда съществуващата практика до момента в областта на сертификатното оценяване на испански език за специфични цели, авторът пристъпва към подробно описание и анализ на съдържанието и формата на изпитните задачи. Статията набляга върху полезността на изпита, включваща неговата надеждност, валидност, автентичност, интерактивност, въздействие и практичност, както и върху други съществени аспекти, свързани с него, като адаптивност, гъвкавост и прозрачност.


Ключови думи:

сертификатни изпити по чужд език за специфични цели; испански език за професионални цели; изпит LanguageCert USAL esPro

Изтегляне


46 изтегляния от 29.6.2021 г.