СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Светът на българина в езиковото огледало (Мария Илиева. Българинът в своя езиков свят (Лингвокултурологично и етнопсихолингвистично изследване)


Автори:
Андреана Ефтимова

Страници: 115-117

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


59 изтегляния от 29.6.2021 г.