СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: (Боряна Братанова. Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи – граматикализация и аспектуалност).


Автори:
Красимир Кабакчиев изследовател на свободна практика, България

Страници: 118-119

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


116 изтегляния от 29.6.2021 г.