СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ролята на синхронията в изучаването на националните книжовноезикови истории на територията на Slavia Orthodoxa


Автори:
Милена Обретенова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-15

Резюме:

В статията се разглежда ролята на синхронния подход като основна предпоставка за изтънчена фалшифицируемост при изучаване на историите на националните книжовни езици на територията на културно-езиковата общност Slavia Orthodoxa. Анализира се възможната му роля в изучаването на книжовноезиковата история като компонент на историческия подход към езика в контекста на теорията и методологията на научноизследователските програми на Имре Лакатош.


Ключови думи:

старобългарски език, книжовноезикова история, изтънчена фалшифицируе- мост, синхрония, исторически подход

Изтегляне


62 изтегляния от 29.6.2021 г.