СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: За силата на дискретния светоглед. Нов прочит на творчеството на Атанас Далчев (Камен Рикев. Защото е на скрито… Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 2020)


Автори:
Маргрета Григорова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 130-131

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


64 изтегляния от 29.6.2021 г.