СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: XII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6. – 7.11.2020 г.)


Автори:
Илияна Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 132-134

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


45 изтегляния от 29.6.2021 г.