СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рекламните слогани за образование в светлината на когнитивната метафора


Автори:
Ива Пенева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България, Частна профилирана гимназия „АК-АРКУС“ ЕООД, гр. Велико Търново, България

Страници: 43-50

Резюме:

Статията разглежда слоганите за реклама на образование и образователни продукти от гледна точка на теорията за когнитивната метафора на Джордж Лейкъф и Марк Джонсън. За целите на изследването са събрани близо 100 рекламни заглавия и слогани, като над 20 от тях са оценени с оглед на изразявани когнитивни метафори. Целта е да се провери дали когнитивните метафори, които са продукт на човешкия физически и културен опит, могат да се превърнат във водещ инструмент за съставяне на адекватни и въздействащи рекламни слогани в сферата на образованието.


Ключови думи:

когнитивна метафора; реклама; образование; слоган

Изтегляне


62 изтегляния от 29.6.2021 г.