СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езиковият обрат като модел на обратите в хуманитарните науки през втората половина на ХХ век


Автори:
Димитър Кръстев Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, България

Страници: 51-58

Резюме:

В статията се обсъжда развитието на хуманитарните науки през ХХ век във връзка с методологическите и епистемологичните промени в научното поле. По-специално внимание се отделя на феномена на така наречените културалистки обрати и в частност – на езиковия обрат.


Ключови думи:

eзиков (лингвистичен) обрат; културалистки обрати; хуманитарни науки; на- учни революции.

Изтегляне


70 изтегляния от 29.6.2021 г.