СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Вислава Шимборска и ut pictura poesis


Автори:
Вероника Шведек Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 59-66

Резюме:

Вислава Шимборска е считана за един от творците, в чиято поезия екфразисът заема ключово място. Шимборска пише поредица творби, които се вписват в този контекст като жанр, свързващ литература и изобразително изкуство, представляващ литературно описание на картина. Измежду любимите художници на Шимборска са Вермеер, Рубенс, Брьогел, както и Хирошиге Утагава.


Ключови думи:

Вислава Шимборска; картини; поезия; Вермеер; Рубенс; Брьогел; Хирошиге Утагава.

Изтегляне


55 изтегляния от 29.6.2021 г.