СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Поразителната другост на Ян Ондруш. През погледа на критиката тогава и днес


Автори:
Ирена Димова Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, България

Страници: 67-75

Резюме:

Настоящата статия цели събирането на критическите гласове, натрупали се около творчеството и фигурата на словашкия автор Ян Ондруш. В центъра на изследването стоят споровете, които възникват между изследователите. Конфликтните подходи могат да бъдат групирани около няколко проблема, които текстовете на словашкия поет акумулират. Става въпрос за пренаписването на творчеството му, извършено от самия Ян Ондруш, за „шизоидните“ и „шизофренични“ състояния, във връзка с които се пише за него, както и за „раздробяването“ на лирическия аз в текстовете му. Целта на статията е синтезиране на основните проблеми на писането за автора и за поезията му и по този начин – поставяне на потенциалното им литературнокритическо разрешаване.


Ключови думи:

словашка поезия; раздвояване; пренаписване; литературна критика

Изтегляне


48 изтегляния от 29.6.2021 г.