СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои особености на гостоприемството в полската и в българската лингвокултура


Автори:
Илияна Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 244-251
DOI: https://doi.org/10.54664/VZVG3828

Резюме:


Настоящата статия разглежда въпроса за това как представителите на българската и на полската лингвокултурна общност разбират гостоприемството. Изследваният езиков материал открива и доказва някои сходства в разбирането на българската и полската лингвокултура относно гостоприемството. В изследването се включва и сравнителен анализ между двата славянски езика (българския и полския) и английския език. Анализът се използва единствено, за да очертае още по-ясно някои уникални черти във фрагмента от българската и полската езикова картина на света, който разглеждаме.


Ключови думи:

българска езикова картина на света; полска езикова картина на света; гостоприемство

Изтегляне


341 изтегляния от 22.12.2021 г.