СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2021 / Том 30 / Брой 2

Статии

Вазов в българското кино
Владимир Донев
DOI: https://doi.org/10.54664/OTYS9627
(изтегляния 400 от 22.12.2021 г.)

Предикативи за състояние: концепции, класификации и проблеми
Мария Тодорова Валентина Стефанова Цветана Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/VVUS7545
(изтегляния 464 от 22.12.2021 г.)

За ,,Родословието“ на Коста Терзиев
Николай Даскалов Ярмила Даскалова
DOI: https://doi.org/10.54664/TDVG8004
(изтегляния 382 от 22.12.2021 г.)

Проф. дфн Иван Харалампиев на 75 години!
Петя Карамфилова

(изтегляния 432 от 22.12.2021 г.)

Чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров на 70 години!
Анелия Петкова

(изтегляния 353 от 22.12.2021 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 359 от 22.12.2021 г.)

Изисвания към авторите

(изтегляния 317 от 22.12.2021 г.)