СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Иновативните идеи на Любен Георгиев за обучението по български език


Автори:
Иван Чолаков Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, България

Страници: 252-260
DOI: https://doi.org/10.54664/QDQR8689

Резюме:


Статията е фокусирана върху иновативните идеи на Любен Георгиев за обучението по български език. Новите идеи на автора, представени в неговия труд „Родният език в прогимназиите и гимназиите ни (опит за методика)“ (1933), не са били обект на научно изследване досега. Дидактическата концепция на Л. Георгиев е важно свидетелство за преодоляване на хербартианския модел и за ориентация на езиковото обучение към формиране на комуникативни компетентности. Акцентирайки върху творческия характер на педагогическата интеракция, Любен Георгиев предлага цялостна система от идеи, която отговаря и на съвременните насоки в езиковото обучение.


Ключови думи:

Любен Георгиев, „Родният език в прогимназиите и гимназиите ни (опит за ме- тодика)“, обучение по български език

Изтегляне


466 изтегляния от 22.12.2021 г.