СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Лесните за четене версии на правни текстове като средство за улесняване на когнитивната достъпност на юридическия език


Автори:
Радомира Видева Университет на Саламанка, Испания

Страници: 261-270
DOI: https://doi.org/10.54664/ECUQ7694

Резюме:


Целта на тази статия е да представи лесните за четене версии на правни текстове като средство за улесняване на когнитивната достъпност на юридическия език. В началото се излагат особеностите на юридическия език, които го правят труден за разбиране за неговите адресати без юридическо образование. По-нататък се разглежда прилагането на лесните за четене версии спрямо различни по вид правни текстове. Накрая авторът предлага набор от практически насоки за използването на въпросния метод в юридическия език, които са илюстрирани с някои примери от чуждестранния опит в тази област.


Ключови думи:

юридически език; когнитивна достъпност; лесни за четене версии на правни текстове

Изтегляне


333 изтегляния от 22.12.2021 г.