СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За ,,Родословието“ на Коста Терзиев


Автори:
Николай Даскалов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България
Ярмила Даскалова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Страници: 271-274
DOI: https://doi.org/10.54664/TDVG8004

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


345 изтегляния от 22.12.2021 г.