СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приносна книга на българската англоезична компаративистика (Yarmila Daskalova, Literary Pairs in Comparative Readings Across National and Cultural Divides)


Автори:
Маргрета Григорова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 275-277
DOI: https://doi.org/10.54664/JPSL3683

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


371 изтегляния от 22.12.2021 г.