СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За падежите в словашкия език (Даниела Константинова. Граматичната категория падеж…)


Автори:
Станка Бонова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 280-282
DOI: https://doi.org/10.54664/IHEI7396

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


449 изтегляния от 22.12.2021 г.