СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проф. дфн Иван Харалампиев на 75 години!


Автори:
Петя Карамфилова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 283-287

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


400 изтегляния от 22.12.2021 г.