СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров на 70 години!


Автори:
Анелия Петкова

Страници: 288-291

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


321 изтегляния от 22.12.2021 г.