СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Символи на несъзнаваното в „Леката принцеса“ на Джордж Макдоналд


Автори:
Павел Петков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 159-167
DOI: https://doi.org/10.54664/TXGZ6465

Резюме:


Статията разглежда някои аспекти на приказката на Джордж Макдоналд „Леката принцеса“, свързани с несъзнаваното. С помощта на теорията на Фройд за психоанализата демонстрирам, че авторът казва повече, отколкото е възнамерявал, и че някои от думите представляват символи, които тридесет и няколко години след публикуването на произведението Фройд разпознава като пратеници на изтласканото. В началото правя бърз преглед на идеите на Фройд за несъзнаваното. След това подробно обсъждам импликациите на символа, който представлява „падането“ в „Леката принцеса“. Накрая давам няколко примера за изтласкване, които се появяват в приказката.


Ключови думи:

Джордж Макдоналд; психоанализа; Фройд; несъзнавано; изтласкване

Изтегляне


330 изтегляния от 22.12.2021 г.