СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Елин-Пелиновите „Съчинения“ (1938–1942): поява, неточности, значение


Автори:
Александър Христов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 178-185
DOI: https://doi.org/10.54664/KVQT8399

Резюме:


В Елин-Пелиновите първи събрани съчинения се забелязва способност на писателя, на която рядко се обръща внимание, тъй като най-често се описва като „особеност“ на отделни негови книги. В петте тома на съчиненията той се представя като автор на идейни цялости. В настоящата статия се достига до изводи, които произтичат от наблюдения върху петокнижието, върху „грешките“ (допуснати и от издателството, и в пресата), върху начина, по който възприемаме произведенията, стила, творческите възможности на Елин Пелин.


Ключови думи:

Елин Пелин; събрани съчинения; цикли; поява; неточности; значение

Изтегляне


340 изтегляния от 22.12.2021 г.