СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Теоретични концепции за сказа в руското литературознание след 60-те години на XX век


Автори:
Деница Астахова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Страници: 186-194
DOI: https://doi.org/10.54664/NUCY9551

Резюме:


Докладът проследява развитието на съвременните теоретични постановки за сказа като вид художествено повествование, основано на звучащата реч в разработките на Н. А. Кожевникова, И. А. Каргашин, Б. О. Корман, Г. В. Сепик, В. А. Кухаренко, Е. Г. Мущенко, В. П. Скобелев, Л. Е. Кройчик, Оге А. Хансен-Льове и Волф Шмид в руското литературознание и славистиката след 60- те години на ХХ век. Представен е обзор на сказовите определения в научната литература, през който са изведени връзките на приемственост между класическите и съвременните концепции за сказа.


Ключови думи:

сказ; устност; диалогичност; делегирана реч; низов герой; наратология

Изтегляне


302 изтегляния от 22.12.2021 г.