СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Вазов в българското кино


Автори:
Владимир Донев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 195-203
DOI: https://doi.org/10.54664/OTYS9627

Резюме:


В статията са анализирани художествените особености на най-добрите екранизации по няколко творби на Иван Вазов – романа „Под игото“ и повестите „Чичовци“ и „Немили-недраги“. Изследван е диалогът между литературния оригинал и сценариите, филмовите изразни средства и литературните похвати. Направени са наблюдения върху режисьорските концепции и актьорските достижения в съответните филмови адаптации.


Ключови думи:

екранизация; драматизация; сценарий; филмови изразни средства; сюжет; мотив

Изтегляне


525 изтегляния от 22.12.2021 г.