СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предикативи за състояние: концепции, класификации и проблеми


Автори:
Мария Тодорова БАН, София, България
Валентина Стефанова БАН, София, България
Цветана Димитрова БАН, София, България

Страници: 215-228
DOI: https://doi.org/10.54664/VVUS7545

Резюме:


Студията е насочена към представяне на предикативите за състояние в лингвистичните изследвания. Съществуващите описания са анализирани в контекста на семантичната типология на предикативите с оглед на тяхната структура и обхвата на семантичното поле, към което принадлежат. Разгледани са няколко класификации, които вземат предвид семантичните и синтактичните характеристики на предикативите за състояние, като се очертават постиженията и все още неизследваните полета.


Ключови думи:

предикативи за състояние; семантична типология; морфосемантични призна- ци; класификации

Изтегляне


560 изтегляния от 22.12.2021 г.