СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои аспекти при преподаване на структуриране на есе


Автори:
Гергана Кушева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 202-205
DOI: https://doi.org/10.54664/MAVK6369

Резюме:


Статията анализира различни начини за преподаване на структуриране на есе на английски език. Акцентира се върху представяне на система от практически упражнения, които са насочени към развитието на уменията на обучаемите да пишат увод, изложение и заключение. Основни моменти от процеса на обучение се отнасят към написването на теза, тематични изречения и оформянето на индуктивни и дедуктивни параграфи.


Ключови думи:

увод; теза; тематично изречение; параграф; заключение; логическа последователност.

Изтегляне


247 изтегляния от 21.12.2022 г.