СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2022 / Том 31 / Брой 2

Статии

Проф. д-р Мария Спасова на 75 години
Камен Димитров
DOI: https://doi.org/10.54664/NMYY2858
(изтегляния 237 от 21.12.2022 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 138 от 21.12.2022 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 133 от 21.12.2022 г.)