СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Екзотичният друг: едно внимателно приближаване (Мартонова, Андроника. Между миграция и уседналост…)


Автори:
Александър Донев Институт за изследване на изкуствата, БАН

Страници: 206-208
DOI: https://doi.org/10.54664/OTZY9857

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


183 изтегляния от 21.12.2022 г.