СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Местният езиков ландшафт в контекста на глобалния свят (Svetlana Atanassova. 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑢𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑆𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑦 𝐴𝑚𝑜𝑛𝑔𝑠𝑡 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦…)


Автори:
Мадина Анафинова Евразийски национален университет Л. Н. Гумильов, Нур-Султан, Казахстан

Страници: 209-211
DOI: https://doi.org/10.54664/KZAI5818

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


163 изтегляния от 21.12.2022 г.