СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Историческа Тракия през призмата на етнолингвистиката (Η Ιστορικη Θρακη υπο το πρισμα τησ εθνογλωσσολογιασ…)


Автори:
Емилия Авгинова-Николова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 215-220
DOI: https://doi.org/10.54664/XNJG8728

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


228 изтегляния от 21.12.2022 г.