СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проф. д-р Мария Спасова на 75 години


Автори:
Камен Димитров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 221-226
DOI: https://doi.org/10.54664/NMYY2858

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


271 изтегляния от 21.12.2022 г.