СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Максими за учтивост в речите на Саад Ал-Харири и Франсоа Оланд относно бежанците


Автори:
Мохамед Абдулсада Университет на Уасит, Ирак
Балсам Якуб Университет на Уасит, Ирак

Страници: 135-144
DOI: https://doi.org/10.54664/JPYI4574

Резюме:


Статията изследва максимите за учтивост в две речи, отнасящи се за бежанците, изнесени от ливанския премиер Саад Ал-Харири и френския президент Франсоа Оланд. Въз основа на подхода за учтивост на Лийч (1983), състоящ се от шест максими, изследването има за цел да разпознае тези максими, да опише техните форми и да разкрие техните цели. Освен това статията обсъжда състраданието като ключов елемент в прагматичния анализ на двете подбрани за анализа речи. За целта се провежда внимателно проучване на думите, фразите и изреченията, така че да се подредят и подчертаят всички форми на състрадание, след което се прави кратко сравнение между двете речи по отношение на състраданието и учтивостта. За целта се използва квалитативна методология на анализа, която води до достигане на честоти. В началото изследването въвежда предварителната информация за проучването по отношение на дефиницията на ключовите термини, обсъжда учтивостта, позовава се на теорията за учтивостта на Лийч и прави преглед на няколко свързани проучвания. След това се избира извадка от две речи, анализира се и се изследва по отношение на учтивостта. Накрая статията стига до няколко заключения и констатации, в допълнение към някои проучвания, и установява, че двете изследвани речи са много състрадателни към бежанците и че съответните препратки носят множество форми на максими за учтивост. Статията също така съобщава за ясна разлика между арабския и европейския дискурс относно бежанците и тяхното страдание.


Ключови думи:

учтивост; прагматични максими; бежанци; състрадание; политически дискурс; политически речи.

Изтегляне


185 изтегляния от 21.12.2022 г.