СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Основни особености във вариантността на фразеологизми с компонент „джоб“


Автори:
Наделина Ивова Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 152-161
DOI: https://doi.org/10.54664/FJCE1699

Резюме:


Настоящият текст разглежда основните механизми, по които се реализира системната и извънсистемната вариантност на българските фразеологизми с компонент „джоб“. Онагледяващите примери съдържат фразеологични единици, употребени в медийния дискурс. Разглеждат се варианти, получени чрез морфологична трансформация на фразеологичните компоненти, варианти, резултат от замяната на компонент с друга лексема, и варианти с прибавен или съкратен от състава на фразеологизма компонент. Оказионалните варианти са плод на извънсистемна вариация, ярко експресивни са и имат кратка възпроизводимост.


Ключови думи:

вариантност; фразеологизми; джоб; компонент; медиен дискурс.

Изтегляне


281 изтегляния от 21.12.2022 г.