СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приносът на Зоя Кьостер-Тома за въвеждане на понятията стандарт, нонстандарт и субстандарт в руската лингвистика


Автори:
Александър Петров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 179-186
DOI: https://doi.org/10.54664/AGBR3879

Резюме:


В края на 80-те години на XX век германски романисти инициират дискусия за понятията стандарт, нонстандарт и субстандарт. Немската лингвистка Зоя Кьостер-Тома пренася дискусията в контекста на съвременната руска езикова действителност. По този начин тя въвежда нови рамки на изследване на явления в руския език, които преди това не са били обект на специално изследване. Тези рамки са обект на анализ в настоящото изследване.


Ключови думи:

стандарт; субстандарт; нонстандарт; сленг; жаргон; разговорна лексика.

Изтегляне


207 изтегляния от 21.12.2022 г.