СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преводната рецепция на Исмаил Кадаре в България и Румъния


Автори:
Йоана Славчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 187-193
DOI: https://doi.org/10.54664/CYML1422

Резюме:


Настоящата статия разглежда конкретен проблем от областта на преводната рецепция на балканските литератури, която е важен дял на сравнителното балканско литературознание. Изследването се основава на концепцията за важната роля, която играят преводите, за обмен на идеи и послания между различните култури. Проследяват се процесите на преводна рецепция на творбите (романи, новели, есеистика и мемоаристика) на световноизвестния албански писател Исмаил Кадаре в две балкански култури – българска и румънска, и се търсят паралели и различия по отношение на: хронологията на поява на преводите, ключовата роля на преводача, владеещ албански език (Марина Маринова в България и Мариус Добреску в Румъния), обществено-политическите фактори, оказващи влияние върху рецепцията и др.


Ключови думи:

компаративистика; преводна рецепция; албанска литература.

Изтегляне


686 изтегляния от 21.12.2022 г.